Minus

จาก TSWiki

ความเป็นมา

เกม Minus นี้เผยแพร่มาจากประเทศอินเดีย ขณะที่ผู้แทนประเทศไทยสาขาฟิสิกส์ ไปแข่งขันโอลิมปิกฟิสิกส์ระดับเอเชียที่ประเทศคาซักสถาน เป็นเกมที่คล้าย เกมบริดจ์ ไม่แพร่หลายเท่า เกมห้าร้อย ต่างกันแต่ว่าเกมนี้จะมีผู้เล่นกี่คนก็ได้ สำหรับชื่อเกมนั้น ตั้งตามคะแนนของผู้เล่นที่ส่วนมากจะมีคะแนนติดลบ

ไพ่,จำนวนที่ใช้, และแต้ม

ไพ่ที่ใช้เล่น ได้แก่ ไพ่สำรับ 52 ใบ

ส่วนดอกที่ใหญ่ที่สุดในเกมแต่ละตา คือดอกโพธิ์ดำ

เพราะฉะนั้น ไพ่ใหญ่ไปไพ่เล็กจะเรียงตามดังต่อไปนี้

A(โพธิ์ดำ)> Kโพธิ์ดำ)> Q(โพธิ์ดำ)> ...(โพธิ์ดำ)> 2(โพธิ์ดำ)> A(ดอกอื่น)> K(ดอกอื่น)> Q(ดอกอื่น)> ...(ดอกอื่น)> 2(ดอกอื่น)

เกมนี้ไม่จำกัดผู้เล่น

วิธีการเล่น

  • 1. ผู้เล่นทุกคนต้องมีไพ่เท่ากัน จึงต้องมีการนำไพ่ออกบางส่วนถ้าจำนวนผู้เล่นไม่ใช่ตัวประกอบของ 52
  • 2. แจกไพ่วนทางเดียวโดยผู้ที่ได้แต้มน้อยสุดขณะนั้นส่วนมากจะเป็นผู้แจก
  • 3. ผู้เล่นทุกคนดูไพ่ตัวเองและทำนายว่าตัวเองจะเก็บได้กี่กองเมื่อเกมจบ ห้ามทำนาย 0
  • 4. เล่นโดยมีกติการเหมือนบริดจ์ที่มีโพธิ์ดำเป็นดอกใหญ่สุด
  • 5. เมื่อเกมจบ ผู้เล่นที่ทำได้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ตัวเองทำนายไว้จะได้แต้มเท่ากับแต้มที่ตัวเองทำนายไว้ ผู้เล่นที่ทำไม่ได้ตามที่ทำนายไว้ จะต้องนำจำนวนกองที่ทำนายไว้ไปหักออกจากคะแนนตัวเอง


จุดเด่นและความสนุก

  • 1. เล่นได้กี่คนก็ได้
  • 2. สามารถแกล้งผู้อื่นให้ทำไม่ได้ตามที่ทำนายไว้
  • 3. เห็นไพ่ก่อนการทำนาย ทำให้คาดเดาชะตากรรมได้
  • 4. เล่นง่าย กฏไม่ซับซ้อน