Bridge

จาก TSWiki
สะพาน Clare College ข้ามแม่น้ำ Cam
ไม่เกี่ยวอะไรกับไพ่บริดจ์ แต่อยากใส่รูปนี้ สวยดี

เนื่องจากบทความนี้กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนา กติกาของการเล่นไพ่ Bridge โดยทั่วไปแล้วใกล้เคียงกับกติกาการเล่น Napoleon คุณสามารถศึกษากติกาของการเล่น Napoleon ได้จากลิงค์ดังกล่าว

Icon draft32.png บทความ Bridge ยังอยู่ในขั้นตอนของการขัดเกลาและเรียบเรียง คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ Bridge ในภาษาอื่นคงไม่มีอีกแล้ว เพราะนี่คือ TSWiki ไม่ใช่ Wikipedia ต้องขอแสดงความเสียใจ