Home

จาก TSWiki


Home หรือ ไพ่สร้างบ้าน เป็นไพ่ความจำเหมือนไพ่จับคู่ แต่ยากกว่าเพราะต้องเก็บไพ่เลขเดียวกันให้ครบทั้ง 4 ดอกแทน จุดประสงค์ของเกมคือ การเก็บไพ่เลขเดียวกันให้ครบทั้ง 4 ดอกเพื่อสร้างเป็นบ้าน หนึ่งหลัง เมื่อจบเกมใครมีจำนวนบ้านเยอะสุดเป็นผู้ชนะ สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ถ้าเล่น 2 คน จะรู้ไพ่ของอีกฝ่ายทั้งหมด นั่นคือใครเริ่มก่อนชนะ)

วิธีการเล่น

  • แจกไพ่ทั้ง 52 ใบให้ผู้เล่นทุกคนในจำนวนเท่าๆกัน เศษที่เหลือให้สุ่มแจกผู้เล่นทุกคนจนไพ่หมดสำรับ
  • คนเริ่มเล่นคนแรก จะต้องเรียกชื่อผู้เล่นมา 1 คน กับเลือกไพ่มา 1 ใบ (เช่น 4 ดอกจิก)
    • ถ้าผู้เล่นคนนั้นมีไพ่ที่เรียกอยู่บนมือ ต้องยื่นไพ่นั้นให้ผู้เรียก และคนเรียกได้สิทธิ์ในการเล่นต่อ
    • ถ้าผู้เล่นคนนั้นไม่มีไพ่ที่เรียกอยู่บนมือ จะจบตาของผู้เรียก และผู้เล่นคนต่อไปได้สิทธิ์ในการเล่น
  • ถ้าผู้เล่นคนไหนมีไพ่บนมือที่เป็นเลขหรือตัวอักษรเดียวกันครบ 4 ใบ ให้นำไพ่ทั้งหมดวางไว้ข้างหน้าตัวเอง เพื่อสร้างเป็นบ้านหนึ่งหลัง
  • เกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นทุกคนไม่มีไพ่อยู่บนมือ
    • ถึงแม้ผู้เล่นบางคนจะไม่มีไพ่ในมือและเกมยังไม่จบ ผู้เล่นคนนั้นถือว่ายังอยู่ในเกม โดยเมื่อถึงตาเล่นของตัวเอง จะมีสิทธิ์เรียกไพ่จากคนอื่นตามปกติ

จุดเด่นและความสนุก

1. ไพ่ที่ถูกเรียกแล้วครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่ได้นำไปสร้างบ้าน จะถูกเรียกต่อกันเป็นทอดๆ ฉะนั้น เมื่อเล่นไปสักพักหนึ่งจะมีไพ่จำนวนหลายใบถูกส่งต่อไปยังผู้เล่นคนต่อไป ทำให้ต้องจำไพ่เยอะขึ้น

2. ผู้เล่นสามารถเรียกไพ่ที่ตัวเองถืออยู่กับคนอื่นได้ เพื่อหลอกคนอื่นว่าตัวเองไม่มีไพ่ใบนั้น และทำให้คนอื่นสับสน (แต่เทคนิคนี้จะใช้ไม่ได้ถ้าเล่น 3 คน)