เซต

จาก TSWiki

เซตคืออะไร

เซตเป็นอนิยามทางคณิตศาสตร์

การเขียนเซต

แบบแจกแจงสมาชิก

A = {1,2,3,4,5} B = {Alice, Bobby, Carrot}

แบบบอกเงื่อนไข

A = {x| 0<x<5}

สับเซต

พาวเวอร์เซต

การดำเนินการทางเซต

แผนภาพออยเลอร์

Icon draft32.png บทความ เซต ยังอยู่ในขั้นตอนของการขัดเกลาและเรียบเรียง คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ เซต ในภาษาอื่นคงไม่มีอีกแล้ว เพราะนี่คือ TSWiki ไม่ใช่ Wikipedia ต้องขอแสดงความเสียใจ