จับหมู

จาก TSWiki

อีกชื่อหนึ่งคือจับ(พุง)เทม มาจากเมืองจีน สนุกครับ

วิธีการเล่น

การนับคะแนน