การเคลื่อนที่แนวตรง

จาก TSWiki

ความเร่งคงที่

มีสูตรให้เลือกใช้มากมาย

  • <math>\Delta s = u\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2</math>
  • <math>\Delta s = \frac{u+v}{2}\Delta t</math>
  • <math>v = u + a\Delta t</math>
  • <math>v^2 = u^2 + 2a\Delta s</math>

อย่าลืมว่าให้กำหนดทิศใดทิศหนึ่งเป็นบวก และแทนเครื่องหมายของค่าต่างๆตามทิศทางนั้นนะครับ

ความเร่งไม่คงที่

เริ่มต้นจาก <math>\vec F = m\vec a</math> แล้วอินทิเกรตเอาโดยการใช้ <math>\vec a = \frac{d\vec v}{dt}</math>

Icon draft32.png บทความ การเคลื่อนที่แนวตรง ยังอยู่ในขั้นตอนของการขัดเกลาและเรียบเรียง คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แนวตรง ในภาษาอื่นคงไม่มีอีกแล้ว เพราะนี่คือ TSWiki ไม่ใช่ Wikipedia ต้องขอแสดงความเสียใจ