การเขียนข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล

จาก TSWiki

ดูปัญหาเรื่องความปลอดภัยด้วยครับ

การตั้งชื่อหน้า

 • ใช้ชื่อ + นามสกุล ภาษาไทย

ข้อมูลที่ต้องการ

 • ชื่อภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเล่น
 • วันเกิด
 • รุ่น
 • ความสนใจ
 • วิชาหลัก
 • ประเภททุน
 • สถานศึกษา
 • การติดต่อ (อีเมลล์ โทรศัพท์ มือถือ ที่อยู่ แล้วแต่ความเหมาะสม)

การแบ่งหมวดหมู่

 • รุ่น
 • ความสนใจ
 • วิชาหลัก
 • ประเภททุน
 • สถานศึกษา