การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

จาก TSWiki

สหรัฐอเมริกา

มีขั้นตอนคราว ๆ ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ว่าสนใจที่ไหน ที่ไหนเหมาะกับเรา และมีสาขาที่ตรงกับความต้องการ
 • ทำ college list ให้ได้ประมาณ 10 มหาลัย (ที่ Brewster จะมีสอนเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกที)
 • ปรึกษา college counselor ทั้งเรื่อง list, เรื่องเกรด เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป คุยให้สนิทสนม
 • สอบพวกTestต่าง ๆ ให้ได้คะแนนหรูในระดับหนึ่ง
 • ขอ recommendation จากอาจารย์ที่สอน และ college counselor
 • download ใบสมัคร ศึกษาให้ถ่องแท้
 • เขียน college essay พยายามดึงความเป็นตัวเองออกมา มีอะไรขายได้ใส่ไปให้หมด
 • ส่งใบสมัคร ตรวจความเรียบร้อยให้ดีก่อนส่ง
 • ใบสมัครไปถึงแล้วมหาลัยจะให้ account มา เพื่อให้เช็ค status ได้
 • รอ
 • แล้วก็รอ
 • รอต่อไป
 • ประมาณ เดือนกุมภาถึงมีนา จะรู้ผลมหาลัย
 • ตัดสินใจว่าจะเข้าที่ไหน