Spoon

จาก TSWiki

สปูน (Spoon) อ่านว่า สะ-ปูน [n] แปลตามทับศัพท์ว่า ช้อน [อ.]

ช้อน สิ่งที่คาดว่าเป็นที่มาของไพ่ Spoon

ในวงการไพ่ ใช้เรียกการละเล่นประเภทหนึ่ง เหมาะสำหรับเล่นหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนร่วมวงมากเกินความเหมาะสมที่จะเล่นไพ่อื่น (เช่น สลาฟ, บริดจ์, นโปเลียน ฯลฯ)


ประวัติความเป็นมา

ในด้านประวัติความเป็นมา ผู้เขียนไม่อาจทราบแน่ชัด จำความได้เพียงว่าได้รับการถ่ายทอดมาในขณะร่ำเรียนอยู่ในค่าย สอวน. และไม่ทราบว่ามีชื่อเรียกอื่นหรือไม่ ใครทราบ รบกวนช่วยมาแก้ไขด้วย


อุปกรณ์

 • ไพ่สำรับปกติ 52 ใบ โพดำ 13, ดอกจิก 13, หลามตัด 13, โพแดง 13
 • ดินสอ หรือปากกา จำนวนรวมทั้งสิ้นเป็น <math>f(n) \,\!= n-1</math> เมื่อ <math>n= \,\!</math>จำนวนคน

การนั่งและจัดวางไพ่

 • นั่งล้อมวงกลม บนโต๊ะ หรือพื้นตามแต่กรณี (แนะนำให้ผู้เล่นเล่นบนพื้น เพื่อการเล่น ไพร่ ได้อารมณ์สมจริง)
 • วางดินสอ (หรือปากกา) กระจายกลางวงให้พร้อมสำหรับการหยิบ
 • แจกไพ่คนละ 4 ใบ ไพ่ที่เหลือวางไว้ด้านซ้ายของเจ้ามือสำหรับเป็นกองจั่ว (สำหรับเจ้ามือเท่านั้น)
 • เจ้ามือสมควรที่จะเชี่ยวชาญชำนาญช่ำชองและโชกโชนในการละเล่นเป็นอย่างดี

วิธีการเล่น

 1. ผู้เล่นคนแรกให้สัญญาณ เมื่อพร้อมให้เลือกไพ่จากมือคนละหนึ่ง (ที่ไม่ต้องการ) ทิ้งไป โดยวางไว้ด้านขวามือ กระทำโดยพร้อมเพรียงกัน
 2. หยิบไพ่ทางซ้ายมือที่คนทางซ้ายทิ้งไว้ นำมาพิจารณากับไพ่ที่เหลือบนมือ ถ้าไพ่บนมือครบ 4 (เลขเดียวกัน แต่คนละดอก) ให้ข้ามไปข้อ 3 หากยังไม่ครบ ให้ทำซ้ำในข้อ 1
 3. (ในกรณีที่ครบ 4) หยิบดินสอ (หรือปากกา) ในกองกลาง
 4. ผู้เล่นที่เหลือให้รีบหยิบดินสอ (หรือปากกา) หากมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเริ่มหยิบ
 5. ผู้เล่นที่ไม่มีดินสอ (หรือปากกา) ในมือ ถือว่าแพ้

การกระทำในข้อ 1 และ 2 ควรกระทำโดยพร้อมเพรียงกัน
หากไพ่กองจั่วหมด ให้ผู้เล่นคนที่ 1 หยิบจากไพ่ที่คนสุดท้ายทิ้ง แทน

การประยุกต์

 • ผู้เล่นที่แพ้ครบ x ครั้ง เมื่อ x เป็นจำนวนธรรมชาติใดๆ (x<math>\in\,\!N</math>) อาจถูกบังคับขู่เข็ญให้กระทำการใดๆ ตามความต้องการของเพื่อนร่วมวง