Killer

จาก TSWiki
ภาพที่ได้จากการกูเกิลคำว่า 'killer'

ความเป็นมา

Killer เป็นเกมที่เล่นสนุกเมื่อมีผู้เล่นที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ควรมีผู้เล่นที่มีอารมณ์ขันอยู่ในวงด้วย จะเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้มาก เกมนี้ไม่ทราบว่ามีที่มาได้อย่างไร แม้จะไม่ค่อยแพร่หลายในหมู่ TS แต่ก็เป็นเกมหนึ่งที่ควรรู้ไว้

จำนวนผู้เล่น

ควรมีอย่างตํ่า 5 คน


ไพ่

การเล่นจะประกอบด้วยตัวละคร 3 ชนิดได้แก่ โจร, ตำรวจ,และ ประชาชน เป็นเกมที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมาก เพราะจำนวนโจร, ตำรวจ, และประชาชนนั้น ขึ้นกับการตกลงกันในหมู่ผู้เล่น เมื่อตกลงได้แล้วก็ให้นำไพ่มา แล้วกำหนดเองว่า ใบใดแทนตัวละครชนิดใด ส่วนใหญ่ A จะแทนตำรวจ, K หรือ J จะแทนโจร, และไพ่ตัวเลขจะแทนประชาชน ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

วิธีการเล่น

 • 1. ควํ่าไพ่ทุกใบ และละเลงให้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าใบใดเป็นใบใด
 • 2. แต่ละคนเลือกไพ่มาหนึ่งใบ และเปิดดูโดยไม่ให้ผู้ใดรู้
 • 3. ผู้ที่เป็นโจร จะต้องพยายามส่งซิก ให้ผู้อื่น
 • 4. การรับซิก
  • 4.1 เมื่อผู้ที่เป็นประชาชนได้รับซิก(ตัดสินใจเองว่าที่เห็นนั้นเป็นการส่งซิกหรือไม่)ให้หงายไพ่ขึ้น นั่นแสดงว่าประชาชนคนนั้นเสียชีวิตแล้ว
  • 4.2 โจรและตำรวจ หากได้รับซิกจะไม่เป็นอะไร
 • 5. ตำรวจพยายามจับโจร ซึ่งจะรู้ได้เมื่อเห็นโจรพยายามส่งซิก การจับโจรนั้น ให้หงายไพ่ขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นตำรวจ แล้วพูดชื่อคนที่คิดว่าเป็นโจร
  • 5.1 หากผู้ที่ตำรวจเรียกชื่อนั้นเป็นโจร โจรตาย ตำรวจอยู่ในเกมเพื่อคอยจับโจรคนต่อไป ไพ่ของตำรวจยังคงหงาย
  • 5.2 หากผู้ที่ตำรวจเรียกชื่อนั้นเป็นประชาชนหรือ ตำรวจ ให้ตายทั้งสองคน
 • 6. เกมจบเมื่อ
  • 6.1 ไม่เหลือตำรวจในเกมอีกต่อไป(โจรชนะ)
  • 6.2 ไม่เหลือโจรในเกมอีกต่อไป(ตำรวจชนะ)
  • 6.3 ไม่เหลือประชาชนในเกมอีกต่อไป(โจรชนะ)


จุดเด่นและความสนุก

 • 1. มีการพูดเล่น ล้อเลียน แซว หรือชักจูงความเห็นผู้อื่นไปในทางที่ผิด ทำให้ฮา
 • 2. ความบังเอิญที่เกิดจากความเข้าใจผิดสร้างเสียงหัวเราะได้