การเคลื่อนที่สองมิติ(โปรเจคไตล์)

จาก TSWiki
(เปลี่ยนทางจาก โปรเจคไตล์)

ขั้นตอนการทำ

 • 1. การเคลื่อนที่ในสองมิติให้มองเป็นการเคลื่อนที่สองแนวที่ตั้งฉากกันพร้อมกัน (ไม่จำเป็นต้องเป็นแนวดิ่งและราบ)
 • 2. แตกทุกเวกเตอร์ให้อยู่ในสองแนวที่ตั้งฉากกันนั้น(จะเรียกว่าแนว1 และ แนว2)
 • 3. ใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแนวที่ 1
  • <math>\Delta s_1 = u\Delta t + \frac{1}{2}a_1\Delta t^2</math>
  • <math>\Delta s_1 = \frac{u_1+v_1}{2}\Delta t</math>
  • <math>v_1 = u_1 + a_1\Delta t</math>
  • <math>v_1^2 = u_1^2 + 2a_1\Delta s</math>
 • 4. และใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับแนวที่ 2
  • <math>\Delta s_2 = u\Delta t + \frac{1}{2}a_2\Delta t^2</math>
  • <math>\Delta s_2 = \frac{u_2+v_2}{2}\Delta t</math>
  • <math>v_2 = u_2 + a_2\Delta t</math>
  • <math>v_2^2 = u_2^2 + 2a_2\Delta s</math>

สังเกตว่าทั้งสองแนวมีตัวแปรร่วมกันคือ <math>\Delta t</math>