ชนปทิน ไพบูลย์พลาย้อย

จาก TSWiki

Chonpatin Phaiboonpalayoi (Zhon)

นักเรียนทุน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียที่ประเทศคาซัคสถาน<tex>(7^{th} APhO)</tex>และระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์<tex>(37^{th} IPhO)</tex>

Img00636fn7.jpg

การศึกษา

  • โรงเรียนบูรณะศึกษา
  • โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • Kent School
  • University of Texas at Austin


ความสนใจ

  • Liverpool FC
  • เพลง
  • หนัง
  • ฟิสิกส์
  • ความรัก